Level 2000
Lat
Lat
Lat

Mūsu partneri

Partnerattiecību princips

Atbildība

Mēs nekad neapstāsimies pie uzstādīto mērķu sasniegumiem. Pēc mūsu pārliecības rezultātam vienmēr ir jāpārsniedz iecerētais. Sadarbības partneros mēs augstu vērtējam uzticību dotajai pozīcijai, un tāpat viņi to vērtē arī attiecībā uz mums.

Totālas Kvalitātes vadība

Lai atbilstu augstajām prasībām pret rezultātu, mēs, mūsu projektu realizēšanā, izmantojam komplekso pieeju. Mēs rūpīgi kontrolējam katru notiekošo projekta etapu kvalitāti. Totālās Kvalitātes princips ir daļa mūsu filozofijas.

Uzticība

Mēs rūpīgi izvēlamies sadarbības partnerus. Pēc mūsu domām, maksimāla rezultāta sasniegšanai ir nepieciešama sadarbība uz savstarpējās uzticēšanās pamata. Mūsu partneriem jābūt par mums pārliecinātiem, un mēs gribam būt pārliecināti par viņiem.